Lý Luận Dạy Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Thị Bích Hạnh, 172 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by SamKieu, Feb 6, 2021.

 1. SamKieu

  SamKieu New Member

  [​IMG]
  Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục Có khả năng độc lập nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới trong lĩnh vực khoa 2 học giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp như: tâm lý học dạy học kỹ thuật, tâm lý học lao động/kỹ sư... các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp; Sư phạm kỹ thuật, những vấn đề về công nghệ giáo dục, công nghệ đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp, phương pháp luận và phương pháp NCKH giáo dục, giáo dục hướng nghiệp và tư vấn học đường…. theo các chuyên ngành đào tạo.
  • Lý Luận Dạy Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2004
  • Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trần Thị Hương
  • 172 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241036
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 7, 2021

Share This Page