Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Giao Thông Vận Tải 2009) - Phạm Hồng Thái, 477 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Khái quát chung về nhà nước và pháp luật
  Chương 2: Nguồn gốc và các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
  Chương 3: Bản chất, hình thức, chức năng của nhà nước và bộ máy nhà nước
  Chương 4: Kiểu nhà nước
  Chương 5: Sự ra đời, bản chất, hình thức, chức năng, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Chương 6: Nhà nước, cá nhân và xã hội công dân
  Phần thứ hai: Lý luận pháp luật
  Chương 7: Nguồn gốc và bản chất của pháp luật
  Chương 8: Kiểu pháp luật
  Chương 9: Pháp luật xã hội chủ nghĩa
  Chương 10: Hình thức (nguồn) cuả pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật
  Chương 11: Hệ thống pháp luật
  Chương 12: Quy phạm pháp luật
  Chương 13: Quan hệ pháp luật
  Chương 14: Sự điều chỉnh của pháp luật và cơ chế điều chỉnh của pháp luật
  Chương 15: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật
  Chương 16: Hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
  Chương 17: Ý thức pháp luật
  Chương 18: Pháp chế và trật tự pháp luật trong xã hội chủ nghĩa
  • Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2009
  • Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu
  • 477 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/15259
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 5, 2018

Share This Page