Lý Luận Và Phương Pháp Công Bố Học Xô Viết Phần 1 (NXB Tiến Bộ 1974) - M. X. Xê Giơ Nhốp, 118 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by nhandang123, Jun 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-25_18-12-49.png
  Sự phát triển rộng rãi của việc công bố các sử liệu ở nước ta đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện công tác đào tạo các cán bộ lưu trữ - lịch sử, nâng cao việc đào tạo chuyên môn công bố học cho cán bộ khoa học của các cơ quan lưu trữ. Điều đó đòi hỏi nghiên cứu sâu sắc và toàn diện những cơ sở lý luận và phương pháp của nền công bố học Xô Viết. Đáng tiếc là chúng ta có rất ít tác phẩm riêng bàn về lý luận và phương pháp của công bố học. Nhu cầu về vấn đề này lại rất lớn. Mặc dầu trình độ công bố học của xuất bản tăng lên, có rất nhiều xuất bản phẩm văn kiện mẫu, song vẫn còn có những xuất bản phẩm đạt trình độ khoa học thấp, thiếu các nguyên tắc phương pháp luận Lê-nin.
  • Lý Luận Và Phương Pháp Công Bố Học Xô Viết Phần 1
  • NXB Tiến Bộ 1974
  • M. X. Xê Giơ Nhốp
  • 118 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2493
  https://drive.google.com/file/d/1M-HCBN_y5VcQfwtbm2eL3vt8mAdcqhJ-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 25, 2022

Share This Page