Lý Luận Và Phương Pháp Công Tác Văn Thư (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Vương Đình Quyền, 412 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by Viet22102020, Oct 23, 2020.

 1. Viet22102020

  Viet22102020 New Member

  [​IMG]Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản nhằm mục đích phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc, của các cơ quan. Công tác văn thư được xem là một bộ mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung của cơ quan. Công tác văn thư không thể thiếu được trong văn phòng và là nội dung quan trọng, chiếm một phần rất lớn trong nội dung hoạt động của Văn phòng. Như vậy, công tác văn thư gắn liền với hoạt động các cơ quan, được xem như một bộ phận không thể tách rời của hoạt động quản lý Nhà nước, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quản lý Nhà nước. Công tác văn thư ở đây được hiểu không chỉ là công việc, trách nhiệm của người cán bộ văn thư mà là của tất cả những cán bộ, công chức trong cơ quan trong quá trình hoạt động có liên quan đến công văn giấy tờ.
  • Lý Luận Và Phương Pháp Công Tác Văn Thư
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Vương Đình Quyền
  • 412 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=106248
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page