Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ (NXB Đại Học 1990) - Đào Xuân Chúc, 333 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by Tukise, Oct 8, 2020.

 1. Tukise

  Tukise New Member

  [​IMG]
  Đào tạo đại học lưu trữ đã chính thức thực hiện từ năm 1967 ở Khoa Lịch sử - Đại học Tổng hợp Hà Nội - Việt Nam. Đến những năm 80-90 do đòi hỏi của thực tiễn công tác lưu trữ nói riêng và công tác hành chính văn phòng nói chung, nội dung và chương trình của đại học lưu trữ ở nước ta đã có sự phát triển đáng kể. Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ là một vấn đề phức tạp. Từ lý luận vận dụng nhiều năm tiếp theo, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tài liệu điện tử, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ lưu trữ cũng như trong quản lý công tác lưu trữ ở nước ta.
  • Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ
  • NXB Đại Học 1990
  • Đào Xuân Chúc
  • 333 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=74649
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 8, 2020

Share This Page