Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ Ở Liên Xô (NXB Hà Nội 1968) - Nhiều Tác Giả, 433 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by admin, Mar 24, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ là môn khoa học dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin để nghiên cứu những vấn đề \về thống kê bảo quản và bố sung, tổ chức có khoa học và khai thác sử dụng toàn diện tài liệu văn kiện của phòng tài liệu lưu trữ quốc gia Liên-xô.
  Sau khi cuộc cách mạng xã hội chù nghĩa tháng Mười vĩ đại thắr.ng lợi, tắt cả tài sản văn kiện của tồ quốc ta đều chuyền vào tay Nhà nước xà hội chủ nghĩa Xô-viết nắm giữ, trử thành tài sản củai nhàn dàn. Ngày 1 thủng 6 năm 1918 V I. Lẻnin đã ký í ắc lệnh của» Hội đòng dãn ủv « về cải tô vá thống nhất quàn lÝ cồng tảc lưu trữ », từ đó thành lộp Phòng tối liệu lưu trữ quốc gia thống nhất và (đặt ra những nguyên tốc cơ bản xây dựng ngành luu trữ Liên-xô.
  • Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ Ở Liên Xô
  • NXB Hà Nội 1968
  • Nhiều Tác Giả
  • 433 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1044460
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 8, 2020

Share This Page