Lý Luận Về Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo Ở Việt Nam (NXB Chính Trị Hành Chính 2013)- Nguyễn Đức Lữ

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Mar 29, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-16_17-1-37.png
  Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo. Tình hình tôn giáo trên thế giới và một số đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt giới thiệu một số tôn giáo như: phật giáo, đạo Công giáo, đạo tin lành, đạo Hồi, đạo Cao Đài và Phật giáo Hoà Hảo. Chính sách và việc thực hiện chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
  • Lý Luận Về Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2013
  • Nguyễn Đức Lữ
  • 317 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8900
  https://drive.google.com/file/d/1PNNIV7HNyr-j_agvwL_Dw7xoAVcPlMn4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 16, 2022

Share This Page