Lý Sinh Y Học (NXB Y Học 2005) - Phan Sỹ An, 446 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Dec 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lý sinh học ngày nay bao gồm các nghiên cứu sinh học chuyên biệt, không chia sẻ chung một yếu tố định danh và ngành học này cũng không phụ thuộc vào một định nghĩa rõ ràng, chính xác. Phạm vi nghiên cứu của lý sinh học trải từ so sánh chuỗi đến mạng thần kinh. Trong những năm gần đây, lý sinh học còn nghiên cứu đến chế tạo chi cơ học và thiết bị nano để điều hoà chức năng sinh học. Ngày nay các nghiên cứu đó thường được xem là thuộc về lĩnh vực tương ứng của công nghệ sinh học và công nghệ nano.
  • Lý Sinh Y Học
  • NXB Y Học 2005
  • Phan Sỹ An
  • 446 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://www.slideshare.net/buiquangthu90/ly-sinh-y-hoc-y-ha-noi-2003-nxb-y-hoc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 1, 2018
  upchic likes this.

Share This Page