Lý Thuyết Giá Cả Và Sự Vận Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1996) - Jack Hirshleifer, 690 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by thaoanh12, Oct 3, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Phần I Giới thiệu.Chương 1 Bản chất và phạm vi của kinh tế học/Phần II Sở thích tiêu dùng và cầu.Chương 2 Những công cụ nghiên cứu .Chương 3 độ hữu dụng và sở thích. Chương 4 Tiêu dùng và nhu cầu. Chương 5 Vận dụng và mở rộng lý thuyết cầu. Chương 6 Hãng kinh danh. Chương 7 Sự cân bằng trong thị trường sản phẩm-cạnh tranh nghành. Chương 8 Độc quyền. Chương 9 Chủng loại và chất lượng sản phẩm. Chương 10 Độc quyền nhóm và ứng sử chiến lược/ Phần IV Thị trường yếu tố đầu vào và phân phối thu nhập. Chương 11 Cầu đối với các yếu tố sản xuất. Chương 12 cung ứng nguồn lực và sự cân bằng thị trường yếu tố sản xuất/ Phần V Trao đổi. Chương 13 Trao đổi, chi phí giao dịch và tiền te/ Phần VI Tiết kiệm và thời gian. Chương 14 Kinh tế học thời gian/ Phần VII Kinh tế chính trị. Chương 15 Kinh tế học phúc lợi:Lý thuyết về chính sách kinh tế. Chương 16 Kinh tế chính trị/ Phần trả lời câu hỏiä .MỤC LỤC CÁC VÍ DỤ.
  • Lý Thuyết Giá Cả Và Sự Vận Dụng
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1996
  • Jack Hirshleifer, Amihai Glazer
  • 690 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=79561
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 4, 2020

Share This Page