Lý Thuyết Mật Mã Và An Toàn Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đình Diệu, 188 Trang

Discussion in 'Quản Trị Mạng' started by admin, Mar 23, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Tập giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin này được soạn để phục vụ cho việc học tập của sinh viên các lớp theo chương trình đại học hoặc cao học thuộc ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà nội. Trong khoảng mươi năm gần đây, trên thế giới đã xuất hiện nhiều sách và tài liệu có tính chất giáo khoa hoặc tham khảo về lý thuyết mật mã hiện đại và ứng dụng. Người viết tập giáo trình này chỉ có cố gắng lựa chọn và sắp xếp một số nội dung mà mình nghĩ là cần thiết và thích hợp nhất để trong một phạm vi hạn chế về thời gian (và không gian) trình bày và giới thiệu được cho người học một cách tương đối hệ thống những kiến thức cơ bản về lý thuyết mật mã hiện đại, bao gồm cả một số kiến thức toán học cần thiết. Giáo trình này đã được giảng dạy cho sinh viên các khoá cao học về Công nghệ thông tin thuộc Đại học Bách khoa Hà nội và khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà nội từ năm 1997 đến 2004.
  • Lý Thuyết Mật Mã Và An Toàn Thông Tin
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Phan Đình Diệu
  • 188 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1041265
   
  Last edited: Jun 13, 2019

Share This Page