Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ - Pgs. Ts. Dương Thị Bình Minh, 367 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Oct 30, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương1-NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
  1-Khái quát sự ra đời và sự phát triển của tài chính
  2-Bản chất của tài chính
  3-Chức năng của tài chính
  4-Hệ thống tài chính
  5-Vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường
  Chương2-NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ
  1-Lịch sự ra đời và sự phát triển của tiền tệ
  2-Bản chất và chức năng của tiền tệ
  3-Cung cầu tiền tệ
  Chương3-TÀI CHÍNH CÔNG
  1-Những vấn đề cơ bản về tài chính công
  2-Hệ thống tài chính công
  Chương4-TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  1-Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp
  2-Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh
  3-Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
  4-Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
  5-Thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp
  Chương5-CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
  1-Khái niệm, chức năng và vai trò các định chế tài chính trung gian
  2-Một số định chế tài chính trung gian chủ yếu trong nền kinh tế thị trường
  3-Lãi suất tín dụng
  Chương6-NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
  1-Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương
  2-Mô hình tổ chức ngân hàng trung ương
  3-Chính sách tiền tệ và vai trò quản lý vĩ mô của ngân hàng trung ương
  Chương7-TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  1-Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế
  2-Tỷ giá hối đoái
  3-Sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài
  4-Các định chế tài chính quốc tế
  Chương8-THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
  1-Cơ sở hình thành thị trường tài chính
  2-Khái niệm và phân loại thị trường tài chính
  3-Thị trường tiền tệ
  4-Thị trường vốn
  5-Sở giao dịch chứng khoán
  6-Vai trò của thị trường tài chính

  Download Link:
  http://mediafire.com/?4nc4bx41p343378
  eBook có trong tuyển tập DVD Tài Chính

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page