Lý Thuyết Và Chính Sách Thuế (NXB Tài Chính 2009) - Hoàng Văn Bằng, 307 Trang

Discussion in 'Học Viện Tài Chính' started by admin, Oct 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thuê là chủ đề của nhiểu cuộc tranh luận và thảo luận chính sách củng như quyết sách điều hành cùa Chính phủ nhiều nước trên thế giới. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tê'cũng như việc sử dụng công cụ thuê' trong điều chỉnh vĩ mô nền kinh tê' và đảm bảo công bằng xả hội thuê' có một vai trò ảnh hưởng quan trọng. Benjamin Franklin đã nói *Không có gì trên thê giới là không thay đổi chỉ trừ cái chết và thuê'". Ngày nay, trong cuộc khùng hoảng kinh tê' tài chính toàn cầu, thuế được ưa dừng như một công cụ kích cầu và kích thích đầu tư, kể cà những nước chù yếu điều hành nền kinh tê' dựa theo chính sách tiên tệ. Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp cho các độc giả một khung khổ về lý thuyết thuế, những vấn đề được thảo luận hiện nay về chính sách thuê'ò các nước trên thê' giới, những trào lưu chính sách đang được sử dụng.
  • Lý Thuyết Và Chính Sách Thuế
  • NXB Tài Chính 2009
  • Hoàng Văn Bằng
  • 307 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.cep.edu.vn/handle/CEP/1919
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 7, 2021

Share This Page