Lý Thuyết Và Mô Hình Phát Triển Xã Hội (NXB Lý Luận Chính Trị 2014) - Lưu Văn An, 240 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by admin, Sep 6, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 chương: Chương 1, Một số vấn đề về lý thuyết và mô hình phát triển xã hội: trình bày các quan niệm về lý thuyết và mô hình phát triển xã hội; các loại lý thuyết, mô hình phát triển xã hội; lý thuyết phát triển bền vững và quan niệm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội. Chương 2, Các mô hình phát triển xã hội tiêu biểu trên thế giới: trong chương này, tác giả đi vào nghiên cứu một số mô hình phát triển xã hội như Mô hình Xôviết, Mô hình Tây Âu, Mô hình Đông Á, Mô hình Mỹ Latinh. Chương 3, Xây dựng mô hình phát triển xã hội Việt Nam hiện nay: nghiên cứu các cơ sở, thực tiễn phát triển xã hội Việt Nam hiện nay, từ đó nêu lên các tiêu chí mô hình phát triển xã hội Việt Nam, trong đó các tiêu chí phát triển bền vững là căn cứ quan trọng nhất như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường. Cuốn sách là tài liệu có ích phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy về lý thuyết phát triển, các lý thuyết mô hình phát triển xã hội ở các trường đại học, các viện nghiên cứu.
  • Lý Thuyết Và Mô Hình Phát Triển Xã Hội
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2014
  • Lưu Văn An
  • 240 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1413
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 28, 2020

Share This Page