Lý Thuyết Và Thực Hành Dịch (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Đỗ Thanh, 306 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by admin, May 6, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-9_1-17-37.png
  Chuyên luận gồm có hai phần: phần chính-chuyên luận và phần phụ lục. Phần chuyên luận đề cập tới hầu hết các vấn đề cơ bản của lý luận dịch. Phần này gồm 15 bài học và được dạy trong 6 học trình, 90 tiết. Việc giảng dạy được phân bổ với số tiết như sau: một số các bài như “Phương pháp dịch”, “Thủ pháp dịch”, “Chọn từ trong dịch”, “Mô hình dịch”... được dạy từ 6 đến 8 tiết, một số ít bài như “Các giai đoạn của quá trình dịch”, “Đơn vị dịch”, “Đánh giá bản dịch”, được dạy từ 4 đến 6 tiết. Có kiểm tra giữa chuyên luận: gồm một buổi kiểm tra và một buổi trả bài với thời giantừ 6 đến 8 tiết. Sau khi học xong, sẽ có bài thi được tiến, hành trong thời gian 4 tiết.
  Chuyên luận được viết chủ yếu là dựa trên các tư liệu dịch văn học, tức là các ví dụ minh họa, phân tích được rút ra từ các bản dịch văn học và phần lớn các bài học là đề cập đến những vấn đề của dịch văn học. Tất nhiên, trong chuyên luận cũng có nhữngbài chung cho mọi thể loại dịch như "Các giai đoạn của quá trình dịch", "Phương pháp dịch", "Thủ pháp dịch"... Các vấn đề thuộc về các thể loại dịch như “Dịch chính luận - thông tin báo chí”, “Dịch khoa học - kỹ thuật”... không được đề cập hoặc bàn sâu... Những vấn đề này người học sẽ tự bổ cứu trong quá trình công tác hoặc nghiên cứu sau này. Chúng tôi nghĩ rằng sau khi đã nắm được những vấn đề chung và cơ bản về lý luận dịch, thì người học sẽ có cơ sở để đi sâu vào những vấn đề đó.
  • Lý Thuyết Và Thực Hành Dịch
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Đỗ Thanh
  • 306 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53910
  https://drive.google.com/file/d/1P4SxqAksN_t5ErbC1L-DmfA9FWUl5_o6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 9, 2022

Share This Page