Ma Ha Chỉ Quán Pháp Môn Viên Đốn (NXB Phương Đông 2009) - Neal Donner, 1639 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 12, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ma Ha Chỉ Quán Pháp Môn Viên Đốn
  NXB Phương Đông 2009
  Neal Donner
  Dịch: Nhất Tuệ Tâm
  1639 Trang
  Qua nhiều thế kỷ, truyền thống Phật giáo được thành lập bởi Ðức Thích Ca Mâu Ni khoảng thế kỷ thứ năm trước Tây lịch dần dần lan rộng từ chiếc nôi Ấn Ðộ đến những vùng đất Á Châu. Ðể đáp ứng với những nền văn hóa khác biệt, những khuynh hướng tư tưởng, đường lối thực hành, và trường phái ra đời, trong số nầy có nhiều khuôn mặt trở nên quan trọng và giữ 2 vững truyền thống của riêng họ. Khi chúng ta nói đến Phật giáo ngày nay, chúng ta nhìn tổng quát qua ba truyền thống lớn, với văn tự, tínđiều giáo lý. Ðó là truyền thống Phật giáo Á Ðông (Trung Hoa, Ðại Hàn, Nhật Bản, và Việt Nam), truyền thống Thervada (Tiểu Thừa) từ Ðông Nam Á, và truyền thống Vajrayana (Mật Tông) còn gọi là Tantric (Kim Cang Thừa) dọc theo dãy núi Hy Mã Lạp Sơn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page