Mạng Máy Tính (NXB Giáo Dục 2005) - Ngạc Văn An, 263 Trang

Discussion in 'Quản Trị Mạng' started by quanh.bv, Mar 26, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm gần đây phát triển rất mạnh. Mạng máy tính được hình thành và phát triển khắp nơi. Trong công việc hằng ngày, từ việc sản xuất kinh doanh, đến việc học tập, nghiên cứu, quản lý nhà nước, mọi người ít nhiều đều sử dụng đến máy tính và mạng máy tính. Do nhu cầu và trình độ cao, những người hoạt động chuyên ngành công nghệ thông tin cần luôn phải nâng cao trình độ để đáp ứng. Giáo trình này được đúc kết từ quá trình giảng dạy và cập nhật với những công nghệ mới đang được ứng dụng tại nước ta và thế giới.
  Nội dung giáo trình sẽ giúp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết, làm cơ sở để có thể đi sâu thiết kế, làm chủ các mạng máy tính. Giáo trình được dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Vật lý vô tuyến, thuộc Khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, song cũng có thể giúp sinh viên các ngành Điện tử, Tin học, Viễn thông của các trường đại học và bạn đọc cần tham khảo các vấn đề về mạng máy tính.
  Chương 1 - Khái quát mạng máy tính
  Chương 2-1 - Mô hình OSI
  Chương 2-2 - Tín hiệu và mã hóa tín hiệu (Phần 1)
  Chương 2-2 - Tín hiệu và mã hóa tín hiệu (Phần 2)
  Chương 3 - Hệ thống thông tin quang
  Chương 4 - Thiết bị mạng và các kỹ thuật mới
  Chương 5 - Các khái niệm và các kỹ thuật mạng LAN
  Chương 6 - Internet
  Chương 7-1 - Mạng không dây 802.11
  Chương 7-2 - Các phương pháp lắp đặt
  • Mạng Máy Tính
  • NXB Giáo Dục 2005
  • Ngạc Văn An
  • 263 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2837
   
  Last edited by a moderator: Jun 4, 2018

Share This Page