Mạng Truyền Thông Công Nghiệp (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Hoàng Minh Sơn, 231 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Viễn Thông' started by bhanh8, Aug 30, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Mạng truyền thông công nghiệp"cũng như "Còng nghệ bus trường" không phai là một lĩnh vực kỹ thuật hoàn toan mời, ma thực chất là cát còng nghê được kể thừa, chất lọc ua phat triển từ kỹ thuật truyền thòng noi chung cho phù kưp với các yêu cấu trong còng nghiệp. Diều này thẻ'hiên ở chồ, mồi một người hoạt động trong lĩnh vực điếu khiến • tự đông hóa đểu cùng đả biết ít nhiều về nó, có thể nói về nó, ngay cả khi chưa đọc một cuốn sách cụ thê nào về mạng truyền thông cồng nghiệp, về công nghệ bus trường. Từ hơn một thập kỳ nay, công nghệ bus trường đả trò nên không thể thiếu được trong các hệ thông điều khiến vả giám sát hiện đại. Song, thực tế người sử dụng trong còng nghiệp thường gặp phái hảng loạt các vàn đề khác nhau • mặc dù rát cơ ban - nhưng không được đè cập ở các tài liệu thuộc lĩnh vực mạng truy én thông phổ thông (mạng máy tính, mạng viền thống).
  • Mạng Truyền Thông Công Nghiệp
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001
  • Hoàng Minh Sơn
  • 231 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60291
  https://drive.google.com/file/d/1e9bzhcMYT8CChMndDEiIJ9__KIRH1R-I
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 10, 2022

Share This Page