Mạnh Tử - Nhà Hiền Triết Phương Đông (NXB Văn Hóa Thông Tin 2009) - Võ Thiện Điển, 125 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Xnhi345, Aug 26, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-8-26_14-11-51.png
  Trung Quốc chính thức bước vào thời đại Chiến quốc vào năm 403 trước Công nguyên, với sự kiện lịch sử diễn ra ở nước Tấn, ba dòng họ lớn là Hàn, Triệu, Ngụy phế truất vua Tấn và chia ba đất nước. Cục diện “Ngũ bá” thời Xuân thu, với các cuộc chiến tranh cướp nhau với quy mô nhỏ, giờ chuyển sang cục diện “Thất hùng” (Tần, Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy) thường xuyên gây chiến thôn tính lẫn nhau với quy mô lớn – chiến tranh xâm lược. Lúc bấy giờ, nước Tần ở phía tây Hàm Cốc quan, còn sáu nước kia ở phía đông quan ải, nên thường gọi là “Sơn Đông Lục Quốc”.
  • Mạnh Tử - Nhà Hiền Triết Phương Đông
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2009
  • Võ Thiện Điển
  • 125 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/manh-tu-nha-hien-triet-phuong-dong
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page