Marketing Địa Phương Của TP. Hồ Chí Minh (NXB Văn Hóa Sài Gòn 2005) - Hồ Đức Hùng, 278 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by minhanh12, Oct 21, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Marketing địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh / Hồ Đức Hùng chủ biên ; Nguyễn Đông Phong ... [và những người khác] thành viên. - Thành phố Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2005. - 278 tr.1. Chiến lược Marketing.2. Marketing -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. -- btđcđtvkhth.3. Tầm nhìn.4. Thu hút dân cư.5. Phát triển du lịch.6. Thu hút đầu tư.7. Phát triển xuất khẩu.I. Hồ, Đức Hùng, PGS.TS., chủ biên. II. Nguyễn, Đông Phong, PGS.TS., thành viên. III. Nguyễn, Trọng Hoài, TS., thành viên. IV. Nguyễn, Đình Thọ, TS., thành viên. V. Võ, Thanh Thu, GS.TS., thành viên. VI. Đoàn, Thị Hồng Vân, PGS.TS., thành viên. VII. Bùi, Văn, TS., thành viên. VIII. Nguyễn, Thanh Triều, ThS., thành viên. IX. Phan, Thái Sơn, ThS., thành viên. X. Nguyễn, Thanh Sử, CN., thành viên.
  • Marketing Địa Phương Của TP. Hồ Chí Minh
  • NXB Văn Hóa Sài Gòn 2005
  • Hồ Đức Hùng
  • 278 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=247383
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 22, 2020

Share This Page