Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam - Thích Viên Đức, 346 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 22, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam
  Ban phiên dịch: Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
  346 Trang
  Như lịch sử của đạo Phật, Phật giáo được thành lập bởi “một con người duy nhất, một con người phi thường trên những con người phi thường, xuất hiện trên thế gian này vì long từ bi, vì phúc lạc cho chư Thiên và nhân loại” – đó là Thái-tử Sidharta, rời bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn để tìm chân lý và đã đắc đạo quả dưới cội cây Bồ-đề, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một chiếc y, một bình bát, hơn 49 năm- Ngài đã vân du qua nhiều quốc độ và hoá độ cho biết bao nhiêu người giác ngộ, từ hàng vua chúa cho đến những người cùng đinh như Ngài Ưu-bà-li, hoặc những người sai lầm về chánh kiến giải thoát như Ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên hay Ngài Vô-não v.v.. bằng tâm TừBi, Bình đăng, Trí tuệ không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Mỗi bước chân của Ngài qua nơi đâu, hoa Chánh Giác rộ nỡ ở nơi đó.
  Lời nói: “Trong 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói lời nào”, đó chính là chơn ngôn có sức mạnh rung động mãnh liệt đập tan vào tâm thức của con người làm xé tan trần cảnh, làm hiển lộ Chân tâm. Những hình ảnh, những lời nói, những hành động … của Ngài đối với chúng sanh với tấm long Từ-bi vô hạn, chính là những bài thơ bất tận, là mật nhũ, là nước Cam lộ dịu ngọt… và ngài là vi Du-già Sư vĩ đại đã thể hiện trọn vẹn nhất của con người Mật giáo.
  Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo pháp của Ngài đã lưu truyền qua nhiều quốc gia, trong đó có Việt-Nam. Đạo Phật đã đến Việt-Nam vào đầu thế kỷ Tây lịch và trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc Việt-Nam. Phật giáo đã là nền văn hoá chính nhân bản, khoan dung, giải thoát của dân tộc. Đạo Phật có mặt ở Việt-Nam, có nghĩa là các Tông phái của Phật-giáo cũng đã được du nhập, nhưng rõ ràng và phát triển mạnh nhất là:
  Thiền, Tịnh và Mật.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page