Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Thượng Sư Tsong Khapa, 356 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận
  Thượng Sư Tsong Khapa
  Thích Pháp Chánh, Thích Pháp Quang, Huyền Thanh
  356 Trang
  Giáo sư Thomas Yarnall nói: “Mục đích chính của ngài Tsong Khapa soạn bộ đại luận Sngags Rim Chen Mo là dành cho những học giả và hành giả cao cấp trong Mật giáo Tây tạng. Vì thế, đây là một bộ luận rất cao thâm (Anh: very advanced treatise), đòi hỏi người đọc phải hao tốn rất nhiều công sức để có thể đào sâu, hiểu rõ chi tiết những vấn đề được thảo luận cùng những pháp tu tập được trình bày trong đây. Người đọc tối thiểu phải có một căn bản vững chắc về giáo lý và tu tập trong Đại thừa hiển giáo. Ngài Tsong Khapa đã nhiều lần nhấn mạnh trong quyển luận này là ngài mong muốn và đòi hỏi người đọc phải thấu rõ (hoặc ít nhất cũng phải rất quen thuộc) với những vấn đề Đại thừa hiển giáo mà ngài đã trình bày trong Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận (Lam Rim Chen Mo). Nếu không có những căn bản tối thiểu đó, người đọc chắc chắn sẽ rất dễ hiểu lầm (hoặc giả, hoàn toàn không nắm bắt được) những luận biện sâu sắc trong bộ Sngags Rim Chen Mo này.”
  Sngags Rim Chen Mo được chia làm mười bốn phẩm. Bốn phẩm đầu, theo thứ tự: giải thích tổng quát, kế đến giảng về các pháp tu của Sự mật, Hành mật và Du già mật. Từ phẩm Năm đến phẩm Mười bốn đều là sự giảng giải chi tiết về pháp tu Vô thượng du già mật. Đề mục của những phẩm trong bộ đại luận như sau:
  Phẩm 1: Nói tổng quát những thứ đệ tu tập khác biệt.
  Phẩm 2: Thứ đệ tu tập của Sự mật.
  Phẩm 3: Thứ đệ tu tập của Hành mật.
  Phẩm 4: Thứ đệ tu tập của Du già mật.
  Phẩm 5: Sau hiểu rõ đạo yếu và tu tập thừa sự, tu pháp chọn đất .
  Phẩm 6: Thứ đệ nghi quỹ dự bị.
  Phẩm 7: Thứ đệ tu tập cúng dường mạn đà la.
  Phẩm 8: Thứ đệ tự nhập đàn thọ quán đảnh và khiến đệ tử nhập đàn.
  Phẩm 9: Thứ đệ nghi quỹ “bình quán đảnh.”
  Phẩm 10: Thứ đệ thọ ba loại quán đảnh và nghi quỹ kết hành.
  Phẩm 11: Sự cần thiết thành tựu Bồ đề bằng hai loại thứ đệ song vận.
  Phẩm 12: Thứ đệ sanh khởi.
  Phẩm 13: Kiến lập tổng quát thứ đệ viên mãn.
  Phẩm 14: Thứ đệ tu tập viên mãn lúc đầu, tu hành và đạo quả.
  Bản dịch hiện nay được ra đời là do Thượng tọa Thích Pháp Quang, một hành giả Mật tông, vì lòng tha thiết mong muốn Mật pháp được quảng bá, cho hàng Phật tử Mật tông Việt Nam có được một tài liệu tu tập chi tiết chính xác, cho nên sau khi đọc được bản dịch của quyển Lam Rim Chung Ba (Bậc Thang Giác Ngộ), đã yêu cầu chúng tôi dịch bộ Sngags Rim Chen Mo sang tiếng Việt. Thoạt tiên, chúng tôi chỉ căn cứ vào bản chữ Hán của ngài Pháp Tôn, nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Sau đó nhờ tìm được ba quyển dịch tiếng Anh của giáo sư Jeffrey Hopskin là Tantra in Tibet (Phẩm Một), The Yoga of Tibet (Phẩm Hai và Phẩm Ba), và Yoga Tantra (Phẩm Bốn), thì công việc phiên dịch mới trở nên dễ dàng và thuận lợi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã dựa theo cách chia mục lục của giáo sư Jeffrey Hopskin, phân mỗi phẩm thành nhiều chương, để cho người đọc có thể dễ dàng theo dõi nội dung của bộ luận.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page