Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Một Số Điều Cần Biết (NXB Chính Trị 2012) - Vũ Trọng Kim, 180 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-2_0-26-23.png
  Nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trải qua 83 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức và tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam luôn là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta trong suốt quá trình đấu tranh giành và giữ gìn độc lập, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong thời kỳ đất nước đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hệ thống các cơ quan Mặt trận Tổ quốc ở các cấp vẫn luôn là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Một Số Điều Cần Biết
  • NXB Chính Trị 2012
  • Vũ Trọng Kim
  • 180 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/8FE7F1006B849BD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page