Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Dùng Cho Các Cơ Quan (NXB Chính Trị 2003) - Lê Văn In, 861 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Oct 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của văn bản, góp phần thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia, trước hết là cải cách một bước cơ bản thủ tục hành chính cả về thể chế và tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thức IX của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Dùng Cho Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Tổ Chức Kinh Tế. Nội dung cuốn sách được chia thành 5 phần như sau:
  Phần 1: Những vấn đề chung về văn bản.
  Phần 2: Mẫu văn bản của các cơ quan nhà nước.
  Phần 3: Mẫu văn bản của các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức kinh tế.
  Phần 4: Mẫu các bản văn diễn thuyết và thư từ.
  Phần 5: Phụ lục giới thiệu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 101/CP ngày 23-9-1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản có liên quan.
  • Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Dùng Cho Các Cơ Quan
  • NXB Chính Trị 2003
  • Lê Văn In
  • 861 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Trường Cán Bộ TPHCM
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/373
   
  Last edited by a moderator: Sep 24, 2020

Share This Page