Mấy Bài Tranh Biện Về Hai Quyển Sách Phật Giáo Tổng Yếu Và Phật Giáo Vấn Đáp Quyển 1

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Phật giáo là một tôn giáo bao gồm nhiều truyền thống, phương pháp tu tập dựa trên lời dạy của một nhân vật lịch sử là Tất-đạt-đa Cồ-đàm (zh. 悉達多瞿曇, sa. siddhārtha gautama, pi. siddhattha gotama). Tất-đạt-đa Cồ-đàm thường được gọi là Phật-đà, Bụt-đà (sa., pi. buddha), Phật hay Bụt, có nghĩa là "người tỉnh thức", "người giác ngộ". Theo truyền thống Phật giáo, Phật đã sống và giảng đạo ở vùng đông Ấn Độ từ khoảng thế kỉ thứ 6 trước Công nguyên đến thế kỉ thứ 4 trước Công nguyên.Giáo lý của Phật, theo người Phật tử (người theo đạo Phật), nhằm vào việc giải thoát chúng sinh hữu tình thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, bằng việc không còn bị ô nhiễm Vô Minh hay dục ái. Vô minh và dục ái trược trừ do sự trực nhận được Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên. Mục đích tối thượng của Phật giáo là đạt được Niết bàn. Giáo pháp đó được gọi là Phật pháp (zh. 法, sa. dharma, pi. dhamma).
  • Mấy Bài Tranh Biện Về Hai Quyển Sách Phật Giáo Tổng Yếu Và Phật Giáo Vấn Đáp Quyển 1
  • NXB Xích Liên 1932
  • Thiện Chiếu
  • 228 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/32DA2268D989CD5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 22, 2021

Share This Page