Mấy Vấn Đề Tiến Trình Lịch Sử Xã Hội (NXB Thế Giới 2011) - Phan Huy Lê, 544 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Jun 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-5_18-0-45.png
  Hội thảo khoa học lán thứ hai trong khuôn khổ Đê' án khoa học xã hội cấp Nhà nước “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ” do Giáo sư Phan Huy Lẻ làm Chù nhiệm, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam làm cơ quan chủ trì được tổ chức tại Thành phổ Hổ Chí Minh ngày 30 tháng 5 năm 2009. Cho đến thời điểm tồ chức Hội thảo, Để án đã triển khai dược một năm rưỡi, các Đề tài thuộc Để án đã đạt được những kết quả nghiên cứu bước đẩu. Trên cơ sở đó, tại Hội thảo này, các Đế tài sẽ lựa chọn công bố kết quả nghiên cứu, trong đó tập trung vào một số khía cạnh của quá trình lịch sử xã hội vùng đất Nam Bộ từ khởi nguổn cho dến hiện nay. Tập kỷ yếu này dược xuất bản trến cỡ sở tuyển chọn các báo cáo trình bày tại Hội thảo. Do các Đề tài cũng như toàn bộ Để án vẫn đang trong quá trình thực hiện nên ở đây có những vấn để khoa học chưa phải đà được giải quyết hoặc thống nhất ý kiến. Chúng tôi tôn trọng quan điểm của các nhà khoa học và chỉ thay đổi khi biên tập sau khi đã trao đổi ý kiến với các tác giả. Trong quá trình tổ chức Hội thảo, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm ch? dạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự ủng hộ của các cơ quan chủ trì và các nhà khoa học tham gia các Đê' tài; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vãn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dã tạo điểu kiện thuận lợi về cơ sở vật chất. Hội thảo được tổ chức thành công có sự góp sức của các cán bộ trẻ: Ths. Nguyên Ngọc Phúc, Ths. Phạm Đức Anh, Ths. Tống Vãn Lợi, Ths. Vũ Đường Luân (Đại học Quốc gia Hà Nội),
  • Mấy Vấn Đề Tiến Trình Lịch Sử Xã Hội
  • NXB Thế Giới 2011
  • Phan Huy Lê, Lê Xuân Diệm, Nguyên Thị Hậu
  • 544 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/121025
  https://drive.google.com/file/d/1YCxfoTK_34kmDEwWSrflIeodjW_WKqtg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 14, 2023

Share This Page