Miên Man Thơ (NXB Lao Động 2009) - Trần Bảy, 47 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by Xnhi345, Sep 9, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-9_11-29-14.png
  Kể từ bài thơ đầu tay "Qua đèo Hải Vân” (Hải Phòng 1968) đến bài thơ cuối cùng trong tập thơ mới: “Miên man thơ” (2009); Đã 40 năm cầm bút làm thơ tác giả đã cho in:
  - “Đường thi Việt tác (NXB Văn hoá dân tộc 2006).
  - “Thơ Sáu tán” (NXB Lao động 2008).
  Lần này tác giả cho ra mắt bạn đọc tập: “Miên man thơ” (NXB Lao động Cùng với thơ Đường, thơ Sáu Tám, 36 bài thơ tự do là cuốn Nhật ký bằng thơ của tác giả; Nó ghi lại những cảm xúc những thời khắc, những thăng trầm trong tâm hồn nhà thơ. Mới đầu chỉ là nhà sinh vật hứng khởi làm thơ; Còn nay đã là nhà thơ thực thụ, đã có nhiều bài thơ hay như:
  - “Hoàng hôn”, “Vu vơ hồ Ba Bể " ... (Thơ Đường).
  - “Cong”, “Chỉ còn thơ” .... (Thơ Sáu tám) “Em và anh”, “Hoa trăng” (Thơ 5 và 6 chữ).
  • Miên Man Thơ
  • NXB Lao Động 2009
  • Trần Bảy
  • 47 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/mien-man-tho
  https://drive.google.com/file/d/1DvUP68jdrqDTWVsZitMDm74V7v98LqxB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page