Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam (NXB Chính Trị 2017) - Ngô Thắng Lợi, 308 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam là vấn đề cóý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Chính vì vậy, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,Đảng ta đã đưa ra chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắnvới cơ cấu lại nền kinh tế, hướng đến mô hình tăng trưởng chấtlượng hơn, năng suất cao hơn và gắn với tăng sức cạnh tranhcủa nền kinh tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII tiếp tục xác định đổi mới mô hình tăng trưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016-2020; đồng thời nêu rõphải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đồng bộ, tổng thểnền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực gắn với đổi mới mô hìnhtăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng. Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01-11-2016 về một số chủtrương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăngtrưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động,sức cạnh tranh của nền kinh tế.
  • Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2017
  • Ngô Thắng Lợi
  • 308 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1JXimpXAlc8Bi6BR92fjpsV0HtVNxDylw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2022

Share This Page