Mô Hình Tổ Chức Và Phương Thức Hoạt Động Của Quốc Hội, Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-24_20-59-2.png
  Trong cơ chế tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ là những thiết chế có vai trò quan trọng nhằm bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước. Quốc hội là cơ quan do toàn dân trực tiếp bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước với tư cách là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng về đối nội và đối ngoại; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất; có nhiệm vụ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, v.v., bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở.
  Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu tham khảo về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học cùng tên của giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Đường và tiến sỹ Ngô Đức Mạnh công tác tại Văn phòng Quốc hội.
  Nội dung của cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận của việc đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần II: Thực trạng mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ ở nước ta. Phần III: Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.
  • Mô Hình Tổ Chức Và Phương Thức Hoạt Động Của Quốc Hội Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2008
  • Trần Ngọc Đường, Ngô Đức Mạnh
  • 510 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7646
  https://drive.google.com/file/d/19g4p0UG3WqOwZWJVZNUi8WRzID1JnAMl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 22, 2023

Share This Page