Mối Liên Hệ Giữa Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Sự Phát Triển Ý Nghĩa - Noeleen Heyzer, 110 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Aug 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Mối liên hệ 2iữa Côns nahệ Thôna tin Truyền thôns và nhừna thành tựu của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ xuất hiện khi thì rõ ràns khi thì mờ nhạt tùy từna thời điểm. Tuy nhiên, mối liên hệ này đana tồn tại và chúna đána được xây dựna và aiâi thích. Môđun này mời bạn đọc khám phá nhữna quy mô khác nhau cùa các mối liên hệ thôna qua nahiên cứu các trườna hợp ứne clụna của CÔI12 nahệ thôna tin truyền thôna trona các naành phát triển chù chốt tại các nước Châu Á Thái Bình Dươna. Môđun này cùna nêu bật các vấn đề chừ chốt và các điểm quyết định, từ chính sách đến thực hiện, tron 2 việc sử dụna các ứna dụ na CÔ112 nahệ thôna tin truyền thôna nhằm đáp ứna nhu cầu phát triển. Mục tiêu là để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về cách làm thế nào để sĩr dụna Côn2 nahệ thôna tin truyền thông trona phát triển kinh tế xã hội, và đê trana bị cho hoạch định chính sách và quản lý chương trình với sự định hướna phát triển trona khuôn khổ dựa trên CÔ112 nahệ thôna tin truyền thôna và được Côna nahệ thôna tin truyền thôna hỗ trợ can thiệp tro 112 nhiều lình vực xã hội.
  • Mối Liên Hệ Giữa Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Sự Phát Triển Ý Nghĩa
  • NXB Hà Nội 2010
  • Noeleen Heyzer
  • 110 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/BC7D32A4ACBB91C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 3, 2019

Share This Page