Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Thị Trường (NXB Chính Trị 2020) - Vũ Văn Hà, 455 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Dec 20, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-20_10-58-51.png
  Cuốn sách gồm 3 chương, Chương I trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường trên thế giới; cơ sở của mối quan hệ và nội dung cơ bản của việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; các nguyên tắc và các yếu tố cơ bản tác động đến giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường và một số bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam.
  Chương II trình bày quá trình đổi mới tư duy của Đảng và Nhà nước ta về vai trò của Nhà nước, của thị trường, về quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; thực trạng vai trò của Nhà nước, của thị trường; về quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; thực trạng vai trò của Nhà nước, của thị trường; đánh giá thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; thành công, hạn chế và nguyên nhân trong giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
  Chương III đề cập đến những xu hướng, quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến năm 2030.
  • Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Thị Trường Trong Điều Kiện Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa: Thực Trạng, Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách
  • NXB Chính Trị 2020
  • Vũ Văn Hà
  • 455 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8617
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page