Mối Quan Hệ Giữa Xây Dựng Đảng Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Với Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Feb 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-9-13_21-50-55.png
  Xây dựng Đảng về đạo đức với tư cách là một nội dung độc lập, được đặt ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và mối quan hệ giữa các mặt này trong công tác xây dựng Đảng là vấn đề hết sức mới mẻ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu có hệ thống xây dựng Đảng về đạo đức và mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng Đảng về đạo đức có ý nghĩa to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn, gốp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
  • Mối Quan Hệ Giữa Xây Dựng Đảng Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Với Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Lê Kim Việt
  • 188 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8821
  https://drive.google.com/file/d/1UhJpjaQJX1ZoO2qyCXCHVL3ZTn--K1wA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 13, 2023

Share This Page