Mối Quan Hệ Giữa Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Ý Thức Người Dân Việt Nam

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 3, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-23_0-25-54.png
  Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai mặt cơ bản, là quy luật tất yếu, khách quan, quy luật tổn tại và phát triển của Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 của Đăng ta đã xác định rõ mốt quan hệ thống nhất giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: "Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam". Hai nhiệm vụ chiến lược đó có mối quan hệ chặt chẽ, tác động, quy định lẫn nhau, cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển. Qua gần 25 năm đổi mới, chúng ta đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Chúng ta cũng ngày càng thấy rõ hơn vai trò quan trọng của an ninh và đối ngoại, sự cần thiết kết hợp chặt chế giữa quốc phòng với an ninh và đối ngoại; giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại với xây dựng kinh tế.
  • Mối Quan Hệ Giữa Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Ý Thức Người Dân Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2010
  • Lê Minh Vụ, Trương Thành Trung, Nguyễn Bá Dương
  • 232 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8690
  https://drive.google.com/file/d/1zHQ0KOj7rfGOInnsSrtzAWOj3cq9OKgF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page