Môi Trường Giáo Dục (NXB Giáo Dục 2006) - Phạm Hồng Quang, 196 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Dec 4, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo dục nhân cách toàn diện là mục tiêu cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân và đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Trong xã hội hiện đại, chất lượng con người với các tiêu chí về phẩm chất và năng lực đang đòi hỏi toàn xã hội phải dốc sức trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, mô hình nhân cách có thể có những yêu cầu mới khác nhau, song quy luật về sự hình thành và phát triển nhân cách con người vẫn phải là vấn đề cơ bản, cốt lõi của lí luận và thực tiễn giáo dục.
  Mục đích của cuốn sách là nhằm đánh giá tác động của môi trường văn hóa giáo dục đến quá trình đào tạo tại một số cơ sở đào tạo để xác định các giá trị, yếu tố cơ bản trong hệ thống tác động của môi trường vi mô và vĩ mô. Trên những cơ sở đó, các bạn học đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng trong giáo dục. Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương: Những vấn đề chung về môi trường giáo dục, môi trường giáo dục và sự phát triển nhân cách, môi trường văn hóa giáo dục trong các cơ sở đào tạo giáo viên và phát triển môi trường giáo dục - những vấn đề đặt ra.
  • Môi Trường Giáo Dục
  • NXB Giáo Dục 2006
  • Phạm Hồng Quang
  • 196 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/354
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 27, 2019

Share This Page