Môi Trường Trong Quy Hoạch Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2006) - Vũ Trọng Thắng, 475 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Kiến Trúc' started by quanh.bv, Oct 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày nay, nói đến môi trường chúng ta cần hiểu nó là một phạm trù rộng lớn, bởi vì môi trường là tiền đề, song cũng là hậu quả của tất cả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội mà nhân loại đang tiến hành. Môi trường và phát triển là hai mặt đối lập trong một thể thống nhất, chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Việc dung hoà giữa lợi ích của môi trường và lợi ích của phát triển chính là nội dung của bảo vệ môi trường, là mối quan tâm của các quốc gia trên toàn thế giới, không chỉ trong giai đoạn hiện tại mà còn cho muôn đời các thế hệ mai sau. Vì vậy, bảo vệ môi trường có liên quan đến nhiều lĩnh vực và đối tượng, từ cơ chế chính sách, luật pháp, các tổ chức xã hội... đến khoa học - công nghệ, các ngành sản xuất cũng như các hệ thống thương mại và dịch vụ khác của một quốc gia. Quy hoạch xây dựng và kiến trúc phát triển không gian các đô thị, vùng và các điểm dân cư nông thôn là lĩnh vực mà quá trình hoạt động của nó tác động đến môi trường mạnh nhất, toàn diện nhất và đa dạng nhất. Nó quyết định đến hình thái môi trường và phát triển trong tương lai của một đô thị, một khu vực, một vùng, thậm chí một vùng lãnh thổ quốc gia. Mục tiêu chủ yếu của cuốn sách là cung cấp cho sinh viên và bạn đọc những kiến thức cần thiết về nội dung, phương pháp và những công cụ nhằm giải quyết những vấn đề môi trường được đặt ra trong công tác quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình. Trên cơ sở đó tạo cho sinh viên một năng lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng mục tiêu và biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện một đồ án quy hoạch, kiến trúc. Nội dung cuốn sách được trình bày gồm 5 chương:
  Chương 1: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường.
  Chương 2: Đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược.
  Chương 3: Quy hoạch môi trường đô thị.
  Chương 4: Lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng đô thị.
  Chương 5: Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.
  • Môi Trường Trong Quy Hoạch Xây Dựng
  • NXB Xây Dựng 2006
  • Vũ Trọng Thắng
  • 475 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1248
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 20, 2020

Share This Page