Một Chặng Đường Đào Tạo Và Nghiên Cứu Khoa Học Thông Tin-Thư Viện - Trần Thị Quý, 590 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Nâm 2004, sau 8 nảm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cằn thiết (kể từ khi trở thành đơn vị đào tạo trực thuộc Trường ĐHKHXH&NV), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đả ra Quyết định thành lập Khoa Thông tin - Thư viện ngày nay trên cơ sở Bộ môn Thông tin - Thư viện được thành lập từ năm 19%. Sự kiộn này có tính chất bước ngoặt, chứng tỏ sự lớn mạnh, trướng thành, đồng thời là cơ hội đé Khoa Thông tin - Thu viện ticp tục phát trién trên chặng đường mới cùng với sự phát trién của Trường ĐHKHXH&NV cả về bề rộng và chiều sâu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. Thời gian đầu mới thành lặp, mặc dù gặp rất nhiều khó khàn, nhất là những khó khán về đội ngủ giảng viên, vẻ cơ sở vặt chắt và chương trình đào tạo nhưng bằng tám huyết, tình cảm và trách nhiệm đối với nghề, bằng sự năng động và nhạy bén của mình, Khoa đả chủ động tìm tòi các giải pháp đế từng bước ổn định, phát triển về mọi mật. Khoa đã chu động tìm các nguồn tài trự cùa các các tổ chức trong nước và nước ngoài để hỗ trợ đào tạo nâng cao trình dộ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy;
  • Một Chặng Đường Đào Tạo Và Nghiên Cứu Khoa Học Thông Tin-Thư Viện
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2011
  • Trần Thị Quý
  • 590 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81337
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 22, 2021

Share This Page