Một Kiếp Đọa Đầy (NXB Hà Thuyên 1941) - Trương Tửu, 168 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by hiep3tptb, Jan 6, 2022.

 1. hiep3tptb

  hiep3tptb New Member

  upload_2022-1-6_16-5-39.png
  Đặt trong mặt bằng chung của nền văn xuôi và tiểu thuyết đương thời, nhà phê bình Vũ Ngọc Phan trong công trình Nhà văn Việt Nam hiện đại (1942) đã thẳng thắn chỉ rõ những điểm hạn chế và khả thủ ở sáng tác Trương Tửu. Phân tích các tập truyện và tiểu thuyết Một chiến sĩ, Khi chiếc yếm rơi xuống, Khi người ta đói, Một kiếp đọa đầy, Vũ Ngọc Phan xác định: “Trương Tửu tỏ cho người ta thấy ông là một nhà tiểu thuyết xã hội. Ngay trong tập ái tình tiểu thuyết Trái tim nổi loạn, ông cũng có cái ý phân giai cấp mỗi khi nói đến sự giàu nghèo của Thúy và Thông. Còn ở hầu hết các tiểu thuyết khác của ông, ông bênh vực người nghèo rõ rệt… Về mặt phê bình, Trương Tửu là một nhà văn thiên vị, chỉ biết theo khuynh hướng chính trị của mình; còn về tiểu thuyết xã hội, ông là một nhà văn có những ý kiến chưa lấy gì làm chín chắn và sâu rộng”…
  • Một Kiếp Đọa Đầy
  • NXB Hà Thuyên 1941
  • Trương Tửu (Nguyễn Bách Khoa)
  • 168 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/884B7ED190DA210
  https://drive.google.com/file/d/1fXAoS8VtPY14SnNwLchbHj9g7yW5tPqZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 14, 2023

Share This Page