Một Số Bài Viết Về Tôn Giáo Học (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Nguyễn Duy Hinh, 974 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by quanh.bv, Sep 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hà Nội vôn là một làng quê phát triển thành đô thị. v ề cơ bản đã diễn tiến sáu bước. Thứ nhất, cộng đồng tiền sử; thứ hai, làng nông nghiệp; thứ ba, huyện thị thời Hán - Tấn; thứ tư, An Nam đô hộ phủ đời Đường; thứ năm, kinh đô Thăng Long thời Lý - Trần - Lê, Bắc thành thời Nguyễn và thứ sáu, thủ đô nưóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi bước có một quy mô, cư dân đặc hữu mang tính kế thừa và phát triển liên tục. Mỗi cư dân có tín ngưõng riêng do hoàn cánh kinh tế - xa hội cụ thể quy định. Tuy nhiên về cơ bản có hai loại hình tín ngưõng nông dân và tín ngưỡng thị dân.
  • Một Số Bài Viết Về Tôn Giáo Học
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2007
  • Tác giả: Nguyễn Duy Hinh
  • Số trang: 974
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/mot-so-bai-viet-ve-ton-giao-hoc-57465.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 30, 2019

Share This Page