Một Số Đặc Điểm Nổi Bật Của Thế Giới Và Khu Vực Những Năm Đầu Thế Kỷ 21 - Nguyễn Xuân Thắng

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-1-5_16-41-31.png
  Việc nghiên cứu sự vận động, đặc điểm, xu thế mới của môi trường phát triển bên ngoài có tác động tới quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam luôn là một trong những hướng nghiên cứu ưu tiên, đáp ứng thiết thực quá trình hoạch định chính sách phát triển và hội nhập của nước ta. Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, một loạt công trình nghiên cứu về bối cảnh quốc tế và khu vực đã được thực hiện. Một số chương nghiên cứu quốc tế và khu vực cũng khảo sát, phân tích những biến đổi, biểu hiện mới trong cục diện thế giới và khu vực nhằm rút ra các hàm ý chính sách cho Việt Nam
  Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện nay vấn thiếu vắng một cách tiếp cận tổng thể, đa chiều, đa cấp độ, cần phải xâu chuỗi các tuyến vấn đề, đồng thời phân tích một cách hệ thống kỹ lưỡng tác động của những tuyến vấn đề đối với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới
  Chính vì vậy, cuốn sách “Một số đặc điểm nổi bật của thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ 21” đã chỉ ra, phân tích, đánh giá đa chiều những biến chuyển kinh tế và chính trị ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Cuốn sách một mặt cố gắng kế thừa những thành quả nghiên cứu đi trước ở trong và ngoài nước, đặc biệt là xem xét những xu thế toàn cầu và khu vực nổi bật mà những nghiên cứu đi trước đã chỉ ra, mặt khác hệ thống hoá, chắt lọc những nội dung, cập nhật và đưa ra các đánh giá và nhìn nhận riêng, mang tính đặc thù của Việt Nam.
  • Một Số Đặc Điểm Nổi Bật Của Thế Giới Và Khu Vực Những Năm Đầu Thế Kỷ 21
  • Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2011
  • 227 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76940
  https://drive.google.com/file/d/1r1YGwaQ0khlbLyesYI259bczY9WIarBC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 5, 2023

Share This Page