Một Số Học Thuyết Cơ Bản Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị Hành Chính 2010) - Nguyễn Văn Mạnh

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Apr 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-5_3-57-0.png
  Trong những năm gần đây nhu cầu tìm hiểu các học thuyết về nhà nước và pháp luật ngày càng tăng, bởi vì xây dựng và vận hành bất kỳ mô hình nhà nước nào đều phải xuất phát từ các nguyên lý, quan điểm lý luận cơ bản và những giá trị có tính phổ biến của nhân loại. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu vận dụng học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật với tư cách là nền tảng tư tưởng lý luận. Mặt khác, cần nghiên cứu các học thuyết khác, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng tích cực, tiến bộ khoa học về nhà nước và pháp luật với tư cách là những giá trị, tinh hoa của nhân loại, nhất là những học thuyết hiện đại mới xuất hiện từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và khoa học - kỹ thuật công nghệ có những bước phát triển vượt bậc.
  • Một Số Học Thuyết Cơ Bản Về Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2010
  • Nguyễn Văn Mạnh
  • 197 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9954
  https://drive.google.com/file/d/18kNNIZYJDLuAdz92aVELldQZaIIWWrIG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page