Một Số Luận Cứ Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch, Chống Phá Đại Hội XIII Của Đảng Tập 1

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, May 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-3-10_20-49-38.png
  Để cuộc đấu tranh tư tưởng trong thời điểm này đạt kết quả tốt hơn, cần nhận rõ một thực tế là, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là: những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh; việc giữ vững nguyên tắc trong đấu tranh; việc xác định đối tượng đấu tranh, phương châm chỉ đạo, định hướng nội dung, phương pháp/phương thức đấu tranh, tính kịp thời, tính thuyết phục còn hạn chế; tổ chức lực lượng, những điều kiện bảo đảm cho đấu tranh còn bất cập; chưa gắn liền cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch với bảo vệ, phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong điều kiện mới, v.v.. Cuộc đấu tranh còn thiếu những luận cứ thuyết phục có tính chuyên môn cao, tính chuyên sâu và tính chuyên nghiệp của lực lượng nòng cốt, nhất là đấu tranh ở tầm quan điểm, lý luận, buộc đối phương phải “tâm phục, khẩu phục”. Nói cách khác, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến đấu tranh trực tiếp, trực diện với từng hoặc các quan điểm sai trái, thù địch mà chưa quan tâm đúng mức đến trang bị phương pháp, cách thức đấu tranh, bằng cách trang bị các luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
  • Một Số Luận Cứ Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch, Chống Phá Đại Hội XIII Của Đảng Tập 1
  • NXB Chính Trị 2021
  • Vũ Văn Hiền
  • 326 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1PzQkrQn2MonV8cXCfXCfnpbiRaF5HRGV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 10, 2023

Share This Page