Một Số Mô Hình Hay, Cách Làm Hiệu Quả Trong Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách HCM

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-18_22-31-13.png
  Trong những năm qua, công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng bộ và cơ quan chính quyền tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành phong trào sôi nổi và sâu rộng khắp trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ở các địa phương, các ngành, các cấp, trên các lĩnh vực đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhằm nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Một Số Mô Hình Hay, Cách Làm Hiệu Quả Trong Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nhiều Tác Giả
  • 204 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/FC6F560E4991256
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page