Một Số Nội Dung Cơ Bản Trong Văn Kiện Đại Hội Đảng Lần Thứ XII (NXB Chính Trị 2020) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tháng 1-2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, thể hiện tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Các Văn kiện Đại hội đã tổng kết chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước (1986-2016), đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho 5 năm 2016-2020. Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, việc tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung của Văn kiện là rất cần thiết. Đặc biệt, đến nay, nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đi được gần nửa chặng đường, việc thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Do đó, vấn đề tìm hiểu, quán triệt các nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
  Với mục đích tìm hiểu những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời qua đó làm rõ sự phát triển nhận thức của Đảng qua các kỳ Đại hội, Học viện Chính trị khu vực II đã biên soạn cuốn sách Một số nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cuốn sách bao gồm các bài viết của cán bộ, giảng viên đang công tác tại Học viện Chính trị khu vực II.
  • Một Số Nội Dung Cơ Bản Trong Văn Kiện Đại Hội Đảng Lần Thứ XII
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nhiều Tác Giả
  • 674 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/110ZEgIcPlq45Z9sbQXWpXdk70RYgxaoT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2022

Share This Page