Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối Quân Sự Của Đảng - Nhiều Tác Giả, 69 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Feb 15, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuộc cách mạng của nhân dân ta do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo để giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, mở đường đưa xã hội Việt Nam tiến lên XHCN, là sự kế tục cuộc đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta qua mấy ngàn năm lịch sử để dựng nước và giữ nước.
  Đường lối Quân sự của Đảng ta trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và bảo về tổ quốc là cuộc đấu tranh cách mạng không tách rời truyền thống lâu đời của dân tộc, mở đầu là cuộc khởi nghĩa oanh liệt của Hai Bà Trưng; tiếp đó là cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Bà Triệu, Lý Bôn, Mai Thúc Loan...Cuối cùng chiến thắng Bạch Đằng năm 938 kết thúc thời kỳ mất nước kéo dài 10 thế kỷ, mở đầu thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.
  • Tên sách: Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối Quân Sự Của Đảng
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số Trang: 69
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Kiểu file: PDF
  • Bộ Môn Giáo Dục Quốc Phòng
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...-chu-truong-cua-dang-cong-san-viet-nam.21908/
  http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/28576
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 5, 2016

Share This Page