Một Số Nội Dung Trong Quản Lý Đa Dạng Sinh Học Ở Việt Nam - Ts. Trần Ngọc Cường, 112 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Jul 22, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương trình tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học và an toàn sinh học giai đoạn 2009 - 2012 đã được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, giao Cục Bảo tồn đa dạng sinh học chủ trì thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học (ĐDSH) và an toàn sinh học (ATSH). Thực hiện chương trình này trước hết thông qua phổ biến kiến thức cho cán bộ làm công tác tuyên truyền về bảo tồn ĐDSH, tiếp cận và chia sẻ công bằng lợi ích từ ĐDSH. Sau đó, họ sẽ tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền cho các nhóm cộng đồng khác nhau trong xã hội về bảo tồn, tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên ĐDSH qua các hình thức thông tin, truyền thông và đào tạo khác nhau. Để góp phần thực hiện tốt mục đích nói trên, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học xây dựng bộ tài liệu tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền về ĐDSH với ba ấn phẩm như sau:
  1. Những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học
  2. Một số vấn đề về quản lý đa dạng sinh học ở Việt Nam
  3. Một số mô hình sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh họ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page