Một Số Trận Quyết Chiến Chiến Lược Trong Lịch Sử Dân Tộc (NXB Quân Đội 1998)- Phan Huy Lê, 498 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by khanhninja488, Apr 18, 2022.

 1. khanhninja488

  khanhninja488 New Member

  upload_2022-4-18_16-43-8.png
  Cuốn sách MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC của các tác giả: Phan Huy Lê, Bùi Đăng Dũng, Phan Đại Doãn, Phạm Thị Tâm, Trần Bá Chí, được tái bản theo yêu cầu của một số đơn vị, cơ quan và những nhà nghiên cứu. Ở cuốn sách này, tập thể tác giả đã cố gắng phục dựng lại sáu chiến thắng oanh liệt có ý nghĩa quyết định của quân và dân ta trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời kỳ phong kiến độc lập. Đó là:
  - Chiến thắng Như Nguyệt năm 1077.
  - Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
  - Chiến thắng Tốt Động-Chúc Động năm 1426.
  - Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang năm 1427.
  - Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút năm 1785.
  - Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa năm 1789.
  Để nghiên cứu và biên soạn sáu chiến thắng được giới thiệu trong cuốn sách này, tập thể tác giả đã khai thác mọi nguồn tư liệu có thể sử dụng được. Vận dụng phương pháp kết hợp các tư liệu thành văn và tư liệu thực địa, các tác giả đã phân tích, khai thác, tận dụng mọi giá trị thông tin sử liệu, xác minh bổ sung cho nguồn sử liệu trong thư tịch. Đó là cơ sở tư liệu tổng hợp để nghiên cứu và biên soạn cuốn sách này nhằm dựng lại một số chiến công vĩ đại của tổ tiên thuở xưa. Qua đó giúp quân và dân ta nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc, góp phần vào việc tìm hiểu, kế thừa và phát huy những truyền thống, kinh nghiệm đánh giặc giữ nước hết sức phong phú, độc đáo, sáng tạo của dân tộc, thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới - đẩy mạnh công ngniệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Một Số Trận Quyết Chiến Chiến Lược Trong Lịch Sử Dân Tộc
  • Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn, Bùi Đẵng Dũng
  • NXB Quân Đội 1998
  • 498 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1QWg1F4AySwkWRDGW5RRdpTBSD-WoyHaG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 29, 2023

Share This Page