Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Bùi Đình Phong

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Feb 13, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản, sâu sắc một số vấn đề vể Đảng trong di sản Hồ Chí Minh và hiện nay. Hồ Chí Minh có hai cống hiến lớn cho Đảng ta. Một là sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, và hai là xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Di sản của Người chứa đựng nhiều giá trị lớn về Đảng, mãi mãi soi sáng cho công cuộc xây dựng Đảng. Vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII vể tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuốn sách phân tích, làm rõ những cảnh báo sớm của Hồ Chí Minh về sự suy thoải tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,”tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và những giải pháp xây dựng Đảng. Hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vững mạnh là giữ vững lòng tin của dân chúng vào Đảng. Đó cũng là một trong những điều căn cốt nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
  • Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Tổng Hợp 2017
  • Tác giả: Bùi Đình Phong
  • Số trang: 260
  • Kiểu file: PDF SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/mot...2517/motsovandecapbachxaydungdang_id2517.aspx
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page