Một Số Vấn Đề Chính Trị Quốc Tế Trong Giai Đoạn Hiện Nay - Nguyễn Hoàng Giáp, 299 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by nhandang123, Jul 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Một Số Vấn Đề Chính Trị Quốc Tế Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  NXB Chính Trị 2012
  Nguyễn Hoàng Giáp
  299 Trang
  Nhằm giúp bạn đọc có sự hiểu biết sâu sắc, có cái nhìn đa chiều hơn về xu thế của thời đại và những vấn đề chính trị quốc tế nổi bật hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay của các tác giả PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giáp Cuốn sách đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay như: xu thế toàn cầu hoá, mối quan hệ giữa các nước lớn, chống chủ nghĩa khủng bố, trật tự thế giới mới,... Cuốn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đồng thời, trong cuốn sách các tác giả cũng đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế.

   

Share This Page