Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Kinh Tế Đầu Tư Quy Hoạch Và Quản Lí Cơ Sở Hạ Tầng Đô Thị - Trần Đức Dục

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, Mar 24, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-24_22-7-6.png
  Công tác thiết kế quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị ở Việt Nam đả được bắt đầu từ ngày Miền Bắc hoàn toàn giải phóng năm 1954. Đến nay đã đạt được nhiều thành tựu trong định hướng chiến lược phát triển quy hoạch và trong các giải pháp kỹ thuật thiết kế quy hoạch. Tuy nhiên trong quá trình thiết kế và xét duyệt các phương án quy hoạch, mặc dù đã có sự phân tích một số chi tiêu kinh tế- kỹ thuật để chọn phương án, nhưng vẫn chưa có một phương pháp thống nhất đánh giá một cách toàn diện về các mặt kinh tế - xã hội và môi trường v.v. Mặt khác về quản lý xây dựng đô thị cũng như các hoạt động kinh tế đô thị theo cơ chế thị trường như hiện nay vẫn còn là những vấn đề rất phức tạp và bức xúc có nhiều người quan tâm.
  • Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Kinh Tế Đầu Tư Quy Hoạch Và Quản Lí Cơ Sở Hạ Tầng Đô Thị
  • NXB Xây Dựng 2000
  • Trần Đức Dục
  • 180 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.huce.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=146
  https://drive.google.com/file/d/1C5H5n4Yt7xizrU6O-7P_I2oFlYxIJaJ-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page