Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Hải Quan (NXB Thống Kê 2004) - Phạm Duy Liên, 152 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, May 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-7-25_17-58-23.png
  Nền kinh tế Việt nam ngày càng phát triển trong xu thê' hội nhập kinh tế quốc tê' diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Kim ngạch xuất nhập khẩu cùa Việt nam không ngừng gia tăng theo năm tháng. Hội nhập đã mang lại cho Việt nam nhiều cơ hội (mở rộng thị trường, tãng khả nãng thu hút vốn đẩu tư nước ngoai? tiếp nhận công ngliệ tiên liến hiện dại), đổng thời cung đưa đến nhiều thách thức (cải cách thủ tục hành chính, giảm sự can thiệp cùa cơ quan quản lý vào quá trình kinh doanh xuất nhíỊp khẩu... nhưng vẫn bảo hộ dược sàn xuất trong nước, tăng nguồn thu cho ngân sách, bảo vệ an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội...). Trong bối cảnh đó đòi hỏi ngành Hài quan phái có những thay đổi, phải cải cách sâu rộng hơn nữa, đòi hỏi các công chức hải quan ngcày càng phải có trình độ nghiệp vụ và hiểu biết cao hơn. Vì vây việc dào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ hải quan cho những người làm công tác quan lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan đang là một nhu cầu và một yều cầu cấp bách.
  • Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Hải Quan
  • NXB Thống Kê 2004
  • Phạm Duy Liên
  • 152 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1akb-VZEvwctvyRxY9g1o_xoz7tYMRRsv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 25, 2023

Share This Page