Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Của Đồng Bào Chăm Ở Hai Tỉnh Bình Thuận Ninh Thuận

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Oct 21, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trình bày những vấn đề cơ bản tín ngưỡng, ma thuật, Balamon giáo, hồi giáo, Bani giáo, Islam giáo, tôn giáo và đời sống tín ngưỡng của người Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay.


   
  Last edited: Mar 13, 2016

Share This Page